Poniżej publikujemy tezy na egzamin ustny z XVI edycji kursu na ceremoniarza, który odbędzie się 24 września. Do egzaminu przystępuje 81 kandydatów z 42 parafii, którzy będą oceniani z zdobytej wiedzy podczas zjazdów jak i ćwiczeń liturgicznych. Pierwsza grupa do egzaminu przystępuje o godz. 15.30, kolejna o godz. 16.30. Życzymy powodzenia i wielu łask Bożych. 

 

TEZY EGZAMINACYJNE KURSU CEREMONIARZA
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ – 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

Tezy sformułowane są na podstawie materiału przerobionego na zjazdach oraz na podstawie lektur wymaganych do ukończenia kursu (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz Wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2006; Zwycięzca śmierci, Opole 2017 (lub nowsze); Kompendium ceremoniarza, Częstochowa 2011).

EGZAMIN TEORETYCZNY - PODSTAWY


1. Co to jest liturgia?

2. Postawy liturgiczne – umiejętność wymienienia ich i podania znaczenia.

3. Gesty liturgiczne – wymienienie oraz znaczenie.

4. Czym różnią się postawy od gestów liturgicznych?

5. Najważniejsze szaty i naczynia liturgiczne – nazewnictwo i zastosowanie.

6. Okresy liturgiczne i kolory szat.

7. Ceremoniarz – funkcje, postawy, zadania przed, w czasie i po Mszy św.

8. Modlitwa powszechna – odpowiednie formułowanie; kto może ją czytać?

9. Struktura Mszy Świętej.

10. Komendy łacińskie podczas Mszy Świętej.

11. Historia liturgii (umiejętność krótkiego omówienia)

a. Liturgia pierwszych wieków i rodziny liturgiczne

b. Liturgia rzymska oraz okres średniowiecza

c. Sobór Trydencki

d. Ruch liturgiczny i odnowa posoborowa

12. Najważniejsze dokumenty liturgiczne.

13. Insygnia biskupie. Momenty w których biskup z nich korzysta.

14. Formowanie procesji.

EGZAMIN TEORETYCZNY – TRIDUUM PASCHALNE
I SZCZEGÓLNE CELEBRACJE
 

1. Niedziela Palmowa: nazwa, rodzaje wejść; formowanie procesji z palmami.

2. Msza Krzyżma: kto przewodniczy i dlaczego; charakterystyka uroczystej Mszy świętej; wyjaśnij przeznaczenie trzech rodzajów olejów.

3. Czas trwania Triduum Paschalnego.

4. Liturgiczne wyjaśnienie każdego dnia Triduum Paschalnego (tematyka dnia).

5. Msza Wieczerzy Pańskiej:  struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

6. Liturgia Wielkiego Piątku: struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

7. Wigilia Paschalna: struktura, przygotowanie, przebieg i asysta.

8. Procesja Rezurekcyjna: dwie możliwości przebiegu.

9. Msza Niedzieli Wielkanocnej: oktawa, sekwencja.

10. Liturgia sakramentu chrztu.

11. Liturgia sakramentu bierzmowania.

12. Wystawienie, adoracja oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

13. Liturgia sakramentu małżeństwa.

14. Liturgia pogrzebu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY


1. Mszał - przygotowanie Mszy św.: dobór i ułożenie odpowiednich formularzy

2. Kadzidło – zastosowanie podczas Mszy św. i nabożeństw

3. Nazwy i zastosowanie szat i naczyń liturgicznych.

4. Kielich (rozłożenie i złożenie)

5. Kalendarz liturgiczny (w tym kolory liturgiczne)

6. Lekcjonarze (nowe wydanie)

7. Komendy podczas Mszy św.

8. Szaty liturgiczne, przygotowanie, pomoc kapłanowi w ubieraniu (rozłożenie i złożenie szat)

9. Postawy i gesty – jak powinny być wykonane?

10. Przygotowanie paramentów liturgicznych do Mszy św.

11. Przygotowanie ołtarza.

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk