Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał:„Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

 

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

Kolejna XIII edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpoczął się w 17 listopada 2017 roku. Kurs obejmuje 5 zjazdów:

  • I zjazd - 12-14 października 2018 roku
  • II zjazd - 16-18 listopada 2018 roku
  • III zjazd - 15 - 17 marca 2019 roku
  • IV zjazd (egzamin) - termin podamy w późniejszym czasie
  • V zjazd (rekolekcje i promocja) - termin podamy w późniejszym czasie

 

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk