Kto to jest Ceremoniarz ?

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał:„Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych(1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej

Kolejna XI edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpocznie się 9 października. Kurs obejmuje 5 zjazdów:
I zjazd - od 9 do 11 października 2015 (przyjazd w piątek do godz. 17:00)
II zjazd - od 20 do 22 listopada 2015
III zjazd - od 8 do 10 kwietnia 2016
IV zjazd (egzamin) - od 22 do 23 kwietnia 2016
V zjazd (rekolekcje i promocja) - sierpień 2016