Diecezjalne Duszpasterstwo Służb Liturgicznych, organizuje konkurs wiedzy liturgicznej, który po raz czwarty odbędzie się w wersji online. Test odbędzie się dla wszystkich członków służby liturgicznej naszej diecezji.

W konkursie liturgicznym dla ministrantów będzie można wziąć udział 18 marca (poniedziałek). Ta grupa zostanie podzielona na dwie kategorie.

Kategoria I: ministranci do 6 klasy szkoły podstawowej;

Kategoria II: ministranci od 7 klasy szkoły podstawowej.

Test jednokrotnego wyboru będzie obejmował zakres wiedzy ogólnej, którą ministranci nabywają podczas zbiórek, czy służby przy ołtarzu, a także z wiedzy znajdującej się w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (OWMR).

Linki do testu dla ministrantów w tych dwóch kategoriach, będą aktywne 18 marca w godzinach 9.00-21.00

Link do testu dla ministrantów do 6 klasy szkoły podstawowej (kategoria 1):

https://www.testportal.pl/test.html?t=gDPHBhME8aFc

 

Link do testu dla ministrantów od 7 klasy szkoły podstawowej (kategoria 2):

https://www.testportal.pl/test.html?t=wNWQBpkteTj6

 

Test dla lektorów odbędzie się 19 marca (wtorek). Będzie jednokrotnego wyboru. Zakresem wiedzy poza wiedzą ogólną będzie obejmował Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego i zwycięzcę śmierci. 

Link do testu dla lektorów będzie aktywny 19 marca w godzinach 9.00-21.00. 

https://www.testportal.pl/test.html?t=3jugQ9mWmFsx

 

Test wielokrotnego wyboru dla ceremoniarzy odbędzie się 20 marca (środa). Pytania poza zakresem wiedzy ogólnej, będą obejmowały również informacje znajdujące się w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego, Zwycięzcy śmierci, Kompendium Ceremoniarza i Kompendium Ceremoniarza - Wielki Tydzień.

Link do testu dla ceremoniarzy będzie aktywny 20 marca w godzinach 9.00-21.00.

https://www.testportal.pl/test.html?t=jc3mg6fMpa5Q

 

Dla najlepszej trójki w każdej kategorii przeznaczone są nagrody rzeczowe. Miejsce na podium mogą zająć tylko i wyłącznie członkowie służby liturgicznej, którzy w formularzu wstępnym, wpisali poprawnie swoje imię i nazwisko. Przy wyłonieniu zwycięzcy liczą się nie tylko zdobyte punkty, ale również czas ukończenia testu. Wykluczeni z konkursu będą wszyscy, którzy będą podpisywać się skrótami, jakimiś znakami itp. Informacje o finalistach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej ministrantów naszej diecezji ministranci.diecezja-pelplin.pl (do 25 marca 2024 roku) oraz przekazane będą księżom opiekunom. Nagrody najlepszej trójce w każdej kategorii zostaną przekazane na diecezjalnym zjeździe służb liturgicznych, który odbędzie się 27 kwietnia w Pelplinie.

Już teraz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim kapłanom za formacje, zaangażowanie i prowadzenie Służby Liturgicznej w swoich parafiach, a wszystkim ministrantom, lektorom i ceremoniarzom, dziękujemy za wierne służenie przy ołtarzu Pana, jednocześnie życzymy jak najlepszych wyników przy rozwiązywaniu testu. 

Króluj nam Chryste! 
Ks. Grzegorz Miotk
diecezjalny duszpasterz służb liturgicznych

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2024 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk