Służba Liturgiczna

Diecezji Pelplińskiej

Liturgiczna Służba OłtarzaDiecezja Pelplińska

www.ministranci.diecezja-pelplin.pl

Aktualności

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci

W diecezji pelplińskiej od 01.09.2019 roku jest realizowany program formacyjny dla LSO. Cały program znajduje się z zakładce Formacja, a także został przekazany wszystkim księżom naszej diecezji....

Lektorzy

Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki...

Ceremoniarze

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak...

To zawołanie wyraża naszą wiarę w Chrystusa oraz codzienną gotowość do służby przy Ołtarzu. Nasza wspólnota służy Bogu, przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Dla zgłębiania powołania naszej posługi oraz lepszego wykonywania swoich obowiązków uczestniczymy w zjazdach, szkoleniach oraz spotkaniach formacyjnych. We wspólnocie Służby Liturgicznej wzrastamy w wierze, ale również integrujemy się z innymi grupami oraz aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych.

Piłka halowa - dekanat kartuski
Piłka halowa - dekanat kartuski
Dekanat bruski, borzyszkowski, kościerski i stężycki już po rozgrywkach sportowych
Dekanat bruski, borzyszkowski, kościerski i stężycki już po rozgrywkach sportowych
Turniej piłki halowej dekanatu człuchowskiego
Turniej piłki halowej dekanatu człuchowskiego
Turniej piłki halowej w dekanacie Sierakowickim
Turniej piłki halowej w dekanacie Sierakowickim

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk