Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych (1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim II Caeremoniale episcoporum w roku 1984 wskazuje wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zarezerwowana wyłącznie dla duchownych.

 

Kurs ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej - informacje:

Kolejna XV edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej rozpocznie się 11 października 2019 roku. Kurs obejmuje 5 zjazdów:

  • I zjazd - 11 - 13 października 209 roku
  • II zjazd -08 - 10 listopada 2019 roku
  • III zjazd - 28 luty - 01 marca 2020 
  • IV zjazd (egzamin) 13 - 14 marca 2020 roku
  • V zjazd (rekolekcje i promocja) - 26 - 27 czerwca 2020 roku.

 

Uroczysta promocja XV edycji kursu na ceremoniarza pod przewodnictwem Księdza Biskupa odbyła się w Bazylice Katedralnej podczas Mszy świętej o godz. 19.00, 27 czerwca 2020 roku. 

Kolejna XVI edycja kursu na ceremoniarza w Diecezji Pelplińskiej odbędzie się na jesień 2021. Szczegóły podamy na początku września 2021 roku. 

Rekolekcje dla ustanowionych już ceremoniarzy, odbyły się 6-8 marca 2020 roku w Pelplinie, które poprowadził ks. kan. Andrzej Szopiński. 

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk