25 września br., o godz. 18.00 ks. Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj udzieli promocji ceremoniarza naszej diecezji. Z tej racji, dzięki naszemu diecezjalnemu „Radiu głos”, odbędzie się transmisja wideo Mszy Świętej z bazyliki katedralnej w Pelplinie. Serdecznie zapraszamy i poniżej publikujemy link do transmisji:


https://www.youtube.com/watch?v=X2Sw0t8dxrk

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów organizuje kolejny kurs lektorski, w którym uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta z VII klasy szkoły podstawowej i starsi.

Poniżej publikujemy tezy na egzamin ustny z XVI edycji kursu na ceremoniarza, który odbędzie się 24 września. Do egzaminu przystępuje 81 kandydatów z 42 parafii, którzy będą oceniani z zdobytej wiedzy podczas zjazdów jak i ćwiczeń liturgicznych. Pierwsza grupa do egzaminu przystępuje o godz. 15.30, kolejna o godz. 16.30. Życzymy powodzenia i wielu łask Bożych. 

 

TEZY EGZAMINACYJNE KURSU CEREMONIARZA
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ – 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

Tezy sformułowane są na podstawie materiału przerobionego na zjazdach oraz na podstawie lektur wymaganych do ukończenia kursu (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz Wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2006; Zwycięzca śmierci, Opole 2017 (lub nowsze); Kompendium ceremoniarza, Częstochowa 2011).

EGZAMIN TEORETYCZNY - PODSTAWY


1. Co to jest liturgia?

2. Postawy liturgiczne – umiejętność wymienienia ich i podania znaczenia.

3. Gesty liturgiczne – wymienienie oraz znaczenie.

4. Czym różnią się postawy od gestów liturgicznych?

5. Najważniejsze szaty i naczynia liturgiczne – nazewnictwo i zastosowanie.

6. Okresy liturgiczne i kolory szat.

7. Ceremoniarz – funkcje, postawy, zadania przed, w czasie i po Mszy św.

8. Modlitwa powszechna – odpowiednie formułowanie; kto może ją czytać?

9. Struktura Mszy Świętej.

10. Komendy łacińskie podczas Mszy Świętej.

11. Historia liturgii (umiejętność krótkiego omówienia)

a. Liturgia pierwszych wieków i rodziny liturgiczne

b. Liturgia rzymska oraz okres średniowiecza

c. Sobór Trydencki

d. Ruch liturgiczny i odnowa posoborowa

12. Najważniejsze dokumenty liturgiczne.

13. Insygnia biskupie. Momenty w których biskup z nich korzysta.

14. Formowanie procesji.

EGZAMIN TEORETYCZNY – TRIDUUM PASCHALNE
I SZCZEGÓLNE CELEBRACJE
 

1. Niedziela Palmowa: nazwa, rodzaje wejść; formowanie procesji z palmami.

2. Msza Krzyżma: kto przewodniczy i dlaczego; charakterystyka uroczystej Mszy świętej; wyjaśnij przeznaczenie trzech rodzajów olejów.

3. Czas trwania Triduum Paschalnego.

4. Liturgiczne wyjaśnienie każdego dnia Triduum Paschalnego (tematyka dnia).

5. Msza Wieczerzy Pańskiej:  struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

6. Liturgia Wielkiego Piątku: struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

7. Wigilia Paschalna: struktura, przygotowanie, przebieg i asysta.

8. Procesja Rezurekcyjna: dwie możliwości przebiegu.

9. Msza Niedzieli Wielkanocnej: oktawa, sekwencja.

10. Liturgia sakramentu chrztu.

11. Liturgia sakramentu bierzmowania.

12. Wystawienie, adoracja oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

13. Liturgia sakramentu małżeństwa.

14. Liturgia pogrzebu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY


1. Mszał - przygotowanie Mszy św.: dobór i ułożenie odpowiednich formularzy

2. Kadzidło – zastosowanie podczas Mszy św. i nabożeństw

3. Nazwy i zastosowanie szat i naczyń liturgicznych.

4. Kielich (rozłożenie i złożenie)

5. Kalendarz liturgiczny (w tym kolory liturgiczne)

6. Lekcjonarze (nowe wydanie)

7. Komendy podczas Mszy św.

8. Szaty liturgiczne, przygotowanie, pomoc kapłanowi w ubieraniu (rozłożenie i złożenie szat)

9. Postawy i gesty – jak powinny być wykonane?

10. Przygotowanie paramentów liturgicznych do Mszy św.

11. Przygotowanie ołtarza.

 

Kolejny zjazd XVI edycji kursu na ceremoniarza, odbył się 10-11 września w Pelplinie. Podczas tego weekendu, kandydaci w sposób szczególny zgłębiali Triduum Paschalne, zarówno pod kątem praktycznym jak i teoretycznym. Kolejny zjazd będzie już weryfikacją zdobytej wiedzy, poprzez egzamin ustny, który odbędzie się w piątek, 24 września. 
Króluj nam Chryste !

Galeria zdjęć »

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, rozpoczęliśmy kolejną edycję kurs na ceremoniarza w naszej diecezji. Pierwszy zjazd odbył się od 23-26 sierpnia 2021 roku w Pelplinie, w którym uczestniczyło 82 kandydatów z 42 parafii diecezji pelplińskiej. Celem kursu jest, aby poprzez piękno Liturgii i wiedzę liturgiczną, kandydaci jak najlepiej pełnili tak zaszczytną funkcję w Kościele, pomagając przy tym duszpasterzom posługującym w parafiach naszej diecezji. Za całokształt kursu odpowiada diecezjalny duszpasterz ministrantów i lektorów, ks. Grzegorz Miotk wraz z klerykami pelplińskiego seminarium, przy wsparciu ks. kanonika Andrzeja Szopińskiego. 

Kolejny zjazd odbędzie się od 10-11 września br. Przyjazd 10 września między godz. 16.00-17.00. Podczas tego zjazdu odbędzie się test z wiedzy o Liturgii Eucharystycznej, łacińskich komend oraz ogólny zarys Triduum Paschalnego.

Króluj nam Chryste!

Galeria zdjęć »

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk