W dniach od 16 do 18 marca w Pelplińskim Collegium Marianum, po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelplińskiej. Poprzez nauki wygłoszone przez  rekolekcjonistę ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego 65 ceremoniarzy miało okazję, by przypomnieć sobie najważniejsze punkty formacji duchowej oraz liturgicznej, odbytej w poprzednich latach. Czas rekolekcji dla ceremoniarzy  to również okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń, a nade wszystko do modlitwy.

Rekolekcje dla ceremoniarzy to nie tylko umacnianie kondycji duchowej, ale również ubogacanie swojego warsztatu liturgicznego. Podczas rekolekcji odbyło się spotkanie z ks. Wojciechem Niemczewskim – dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, który ukazał możliwości dalszego zaangażowania się ceremoniarzy w dzieła Kościoła oraz z ks. Maciejem Zabrockim, który przedstawił zamierzenia duszpasterstwa służb liturgicznych naszej diecezji.

            Dnia 17 marca 2018 r. o godz. 10.00, w kościele filialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Potęgowie został zorganizowany i przeprowadzony przez dekanalnego duszpasterza ministrantów i lektorów ks. Tadeusza Drobinskiego, oraz parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skórowie, etap dekanalny Konkursu Lektorskiego.

            Każdy z uczestników przygotował wybrany przez siebie fragment z 1 lub 2 Listu św. Pawła do Koryntian, który mógł prezentować nie dłużej niż przez 3 minuty.

Z całego dekanatu główczyckiego zgłosili się następujący uczestnicy tylko z parafii Skórowo:

 - Radosław Grzywna

- Jan Müller

- Michał Müller

W sobotę 10 marca 2018 roku odbyły się w Chojnicach Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w piłkę halową. O godz. 9:30 w Chojnickiej Bazylice została odprawiona Msza św. w intencji Służb Liturgicznych Diecezji Pelplińskiej, którą sprawował Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli na dwie sale gimnastyczne. Ministranci ze szkoły podstawowej swoje mecze rozegrali w Szkole Podstawowej nr 7, natomiast gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chojnicach.

Po zaciekłej walce zwycięzcami okazali się:

Finał Mistrzostw Służby Liturgicznej Diecezji Pelplińskiej w piłce halowej odbędzie się 10 marca 2018 roku w Chojnicach. Rozpoczęcie Mistrzostw odbędzie się Mszą św. w Bazylice pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach (Plac Kościelny 5)  o godz. 9.30 (parking przy ul. Okrężnej).
Msza święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Księży zapraszamy do koncelebry. Ornaty koloru fioletowego i alby prosimy przywieźć własne.
Po Mszy św. drużyny zostaną rozdzielone do poszczególnych szkół:
- szkoła podstawowa: Zespół Szkół nr 7 (ul. Tuwima 2)

- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne: Centrum Park Chojnice (ul. Huberta Wagnera 1)

Podsumowanie całości zawodów (wręczenie pucharów, dyplomów i medali) odbędzie się w każdym miejscu osobno. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy). W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami, lektorami i ceremoniarzami. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii kwalifikują się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 1-2 maja w Rzeszowie.
Rozgrywki przebiegają na podstawie regulaminu mistrzostw, który został rozesłany do Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów i Lektorów przed rozpoczęciem całego cyklu rozgrywek.
Mecze rozgrywane będą systemem grupowym. Czas gry to 1x8 minut. Ilość zawodników w drużynie – max. 10 osób. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarz musi różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.  Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnego obuwia przystosowanego do gry na hali sportowej.

 

W dniach od 23 do 25 lutego 2018 roku w Collegium Marianum w Pelplinie odbył się II zjazd uczestników kursu na ceremoniarza. W przygotowaniach do posługi ceremoniarza bierze udział 80 ministrantów i lektorów z Diecezji Pelplińskiej.

II zjazd upłynął pod znakiem zmagań z zagadnieniami związanymi z Liturgią Eucharystyczną. Eucharystia jest źródłem i szczytem wszystkich celebracji liturgicznych, dlatego uczestnicy kursu zarówno od strony merytorycznej jak również praktycznej poznawali elementy liturgii.

Jak należy przygotować ołtarz do sprawowania Eucharystii, ile jest modlitw eucharystycznych, co to jest epikleza, jak należy trzymać patenę komunijną, jaki powinien być chleb do sprawowania Eucharystii to tylko niektóre z wielu zagadnień poruszanych podczas kursu. Jak zwykle podczas kursu gościliśmy ks. Andrzeja Szopińskiego, który ukazał słuchaczom jakie mogą być dylematy związane z przeżywaniem Eucharystii.

Następny zjazd odbędzie się w w dniach od 13 do 15 kwietnia br.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk