Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów informuje, że kolejna XIV edycja kursu ceremoniarza rozpocznie się 12 października 2018 roku w Pelplinie.

 

Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów Diecezji Pelplińskiej, pragnie poinformować, że rozpoczynamy turniej w halową piłkę nożną. 

W niedzielę 29 lipca 2018 roku Ksiądz Kan. Andrzej Szopiński ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XIII w naszej Diecezji odbył się roczny kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas egzaminu 67 kandydatów z 33 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

W dniach od 27-29 lipca br. w Collegium Marianum w Pelplinie odbyły się rekolekcje dla kandydatów na ceremoniarzy. Rekolekcje stanowiły zwieńczenie kursu przygotowującego do posługi ceremoniarzy, który rozpoczął się w październiku 2017 roku. Podczas rekolekcji, które poprowadził ks. Maciej Zabrocki, pochylaliśmy się nad tematem sakramentów świętych.

Ostatnim punktem rekolekcji była Msza św. w niedzielę 29 lipca o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej, podczas której Ks. Kan. Andrzej Szopiński udzielił promocji nowym ceremoniarzom. 

W dniach od 25 do 29 czerwca w Szymbarku odbyły się rekolekcje letnie dla ministrantów i lektorów z Diecezji Pelplińskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 79 ministrantów z 16 parafii oraz 7 opiekunów.  

Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało: "Być jak Apostoł". Podczas rekolekcji wpatrywaliśmy się w osoby Apostołów, chcąc zainspirować się ich postawą jak pójść za Jezusem. 

W trakcie rekolekcji uczestniczyliśmy w Mszach świętych, modlitwach, zajęciach w grupach oraz rozgrywkach sportowych. Odbyły się m. in. turniej grup, wyjście na Wieżycę, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu, przejazd wozami drabiniastymi oraz rejs statkiem po jeziorze Ostrzyckim.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za stworzenie świetnej atmosfery, a także opiekunom, którzy włożyli wiele sił w opiekę nad ministrantami.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk