W sobotę 18 maja 2019 roku Ksiądz Kanonik Andrzej Szopiński ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 18:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Już po raz XIV w naszej Diecezji odbył się kurs przygotowawczy dla ceremoniarzy. Poprzez ćwiczenia, wykłady, wspólną modlitwę i weryfikację wiedzy podczas  egzaminu 70 kandydatów z 32 parafii Diecezji Pelplińskiej przygotowało się do pełnienia funkcji ceremoniarza i otrzymało promocję.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w promocji nowych ceremoniarzy w naszej diecezji. Dziękuję ks. Proboszczom, wikariuszom, za trud jaki wkładają w formację ministrantów. Dziękuje Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Wojciechowi Pikorowi i dyrektorowi Collegium Marianum, ks. Wiesławowi Szucy za okazaną życzliwość i pomoc. Słowa wdzięczności kieruję do kleryków naszego seminarium, którzy przez wszystkie zjazdy wkładali wiele starań, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. 

Nowym ceremoniarzom życzę, by z miłością i wielką starannością przykładali się do nowej funkcji, która została im powierzona w Kościele. 

 

Ks. Grzegorz Miotk

Galeria zdjęć »

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk