W sobotę 27 czerwca 2020 roku Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna ustanowił nowych ceremoniarzy. Uroczystość odbyła się o godz. 19:00 w Bazylice katedralnej w Pelplinie podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje.

To już XV edycja, gdzie poprzez ćwiczenia, wykłady i wspólną modlitwę 89 kandydatów z 42 parafii naszej diecezji otrzymało tak zaszczytną funkcję.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w promocję nowych ceremoniarzy w naszej diecezji. Dziękuję ks. Proboszczom, wikariuszom, za trud jaki wkładają w formację ministrantów. Dziękuje Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Szopińskiemu, Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Tomaszowi Huzarkowi i Dyrektorowi Collegium Marianum, ks. Wiesławowi Szucy, za okazaną życzliwość i pomoc. Słowa wdzięczności kieruję do kleryków naszego seminarium, którzy przez wszystkie zjazdy wkładali wiele starań, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji.

Nowym ceremoniarzom życzę, by z miłością i wielką starannością przykładali się do zadań, które zostały im powierzone w Kościele.  

Ks. Grzegorz Miotk

 Galeria zdjęć »

 

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk