Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów, organizuje konkurs wiedzy liturgicznej, który w tym roku odbędzie się w wersji online.

W konkursie liturgicznym dla ministrantów będzie można wziąć udział 29 marca (wielki poniedziałek). Test jednokrotnego wyboru będzie obejmował zakres wiedzy ogólnej, którą ministranci nabywają podczas zbiórek, czy służby przy Ołtarzu (dlatego nie ma żadnych dodatkowych materiałów).

Link do testu dla ministrantów będzie aktywny 29 marca w godzinach 15.00-21.00

https://www.testportal.pl/test.html?t=FS36TTL4BguA

 

W konkursie liturgicznym dla lektorów i ceremoniarzy będzie można wziąć udział 30 marca (wielki wtorek). Test dla lektorów jest jednokrotnego wyboru, zaś dla ceremoniarzy wielokrotnego wyboru. Pytania poza zakresem wiedzy ogólnej będą obejmowały również informacje znajdujące się w podanych niżej źródłach:

- dla lektorów: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
- dla ceremoniarzy: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, instrukcja Redemprionis Sacramentum i Zwycięzca Śmierci.

Link do testu dla lektorów będzie aktywny 30 marca w godzinach 15.00-21.00.

https://www.testportal.pl/test.html?t=ygHQna9cYxLK

Link do testu dla ceremoniarzy będzie aktywny 30 marca w godzinach 15.00-21.00.

https://www.testportal.pl/test.html?t=NZZQnqkwzzB2

 

Dla najlepszej trójki w każdej kategorii przeznaczone są nagrody rzeczowe. Informacje o laureatach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej ministrantów naszej diecezji ministranci.diecezja-pelplin.pl oraz przekazane będą księżom opiekunom.

Już teraz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim kapłanom za formacje, zaangażowanie i prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza w swoich parafiach, a wszystkim ministrantom, lektorom i ceremoniarzom, dziękujemy za wierne służenie przy Ołtarzu Pana, jednocześnie życzymy jak najlepszych wyników przy rozwiązywaniu testu. 

Króluj nam Chryste! 

Ks. Grzegorz Miotk
Diecezjalny Duszpasterz Ministrantów i Lektorów

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk