Poniżej publikujemy tezy na egzamin ustny z XVIII edycji kursu na ceremoniarza, który odbędzie się 17 listopada. Do egzaminu przystąpi 86 kandydatów z 42 parafii, którzy będą oceniani z zdobytej wiedzy podczas zjazdów jak i ćwiczeń liturgicznych. Pierwsza grupa do egzaminu przystąpi o godz. 15.30, kolejna o godz. 16.30. Życzymy powodzenia i wielu łask Bożych.

TEZY EGZAMINACYJNE KURSU CEREMONIARZA
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ – 17 listopada 2023 ROKU

Tezy sformułowane są na podstawie materiału przerobionego na zjazdach oraz na podstawie lektur wymaganych do ukończenia kursu: (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Kompendium ceremoniarza, Częstochowa 2011, Kompendium ceremoniarza - Wielki Tydzień, Częstochowa 2010).

EGZAMIN TEORETYCZNY - PODSTAWY


1. Co to jest liturgia?

2. Postawy liturgiczne – umiejętność wymienienia ich i podania znaczenia.

3. Gesty liturgiczne – wymienienie oraz znaczenie.

4. Czym różnią się postawy od gestów liturgicznych?

5. Najważniejsze szaty i naczynia liturgiczne – nazewnictwo i zastosowanie.

6. Okresy liturgiczne i kolory szat.

7. Ceremoniarz – funkcje, postawy, zadania przed, w czasie i po Mszy św.

8. Modlitwa powszechna – odpowiednie formułowanie; kto może ją czytać?

9. Struktura Mszy Świętej.

10. Komendy łacińskie podczas Mszy Świętej.

11. Historia liturgii (umiejętność krótkiego omówienia)

 12. Najważniejsze dokumenty liturgiczne.

13. Insygnia biskupie. Momenty w których biskup z nich korzysta.

14. Formowanie procesji.

EGZAMIN TEORETYCZNY – TRIDUUM PASCHALNE
I SZCZEGÓLNE CELEBRACJE

 

1. Niedziela Palmowa: nazwa, rodzaje wejść; formowanie procesji z palmami.

2. Msza Krzyżma: kto przewodniczy i dlaczego; charakterystyka uroczystej Mszy świętej; wyjaśnij przeznaczenie trzech rodzajów olejów.

3. Czas trwania Triduum Paschalnego.

4. Liturgiczne wyjaśnienie każdego dnia Triduum Paschalnego (tematyka dnia).

5. Msza Wieczerzy Pańskiej:  struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

6. Liturgia Wielkiego Piątku: struktura, przygotowanie i przebieg; asysta.

7. Wigilia Paschalna: struktura, przygotowanie, przebieg i asysta.

8. Procesja Rezurekcyjna: dwie możliwości przebiegu.

9. Msza Niedzieli Wielkanocnej: oktawa, sekwencja.

10. Liturgia sakramentu chrztu.

11. Liturgia sakramentu bierzmowania.

12. Wystawienie, adoracja oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

13. Liturgia sakramentu małżeństwa.

14. Liturgia pogrzebu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

1. Mszał - przygotowanie Mszy św.: dobór i ułożenie odpowiednich formularzy

2. Kadzidło – zastosowanie podczas Mszy św. i nabożeństw

3. Nazwy i zastosowanie szat i naczyń liturgicznych.

4. Kielich (rozłożenie i złożenie)

5. Kalendarz liturgiczny (w tym kolory liturgiczne)

6. Lekcjonarze (nowe wydanie)

7. Komendy podczas Mszy św.

8. Szaty liturgiczne, przygotowanie, pomoc kapłanowi w ubieraniu (rozłożenie i złożenie szat)

9. Postawy i gesty – jak powinny być wykonane?

10. Przygotowanie paramentów liturgicznych do Mszy św.

11. Przygotowanie ołtarza.

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2024 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk