W sobotę 18 marca 2017 roku odbyły się w Chojnicach Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w piłkę halową. O godz. 9:30 w Chojnickiej Bazylice została odprawiona Msza św. w intencji Służb Liturgicznych Diecezji Pelplińskiej, którą sprawował Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli na dwie sale gimnastyczne. Ministranci ze szkoły podstawowej swoje mecze rozegrali w Zespole Szkół nr 7, natomiast gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chojnicach.

Po zaciekłej walce zwycięzcami okazali się:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – parafia Skórowo

II miejsce – parafia Lichnowy

III miejsce – parafia Chmielno

IV miejsce – parafia Koronowo

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – parafia Leśno - Orlik

II miejsce – parafia Kostkowo

III miejsce – parafia Wygoda

IV miejsce – parafia Piaseczno

V miejsce – parafia Koronowo

W sobotę, 25 marca 2017, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II Collegium Marianum w Pelplinie organizuje w godz. 10.00 – 13.00 Dzień Otwarty Szkoły. W programie możliwość spotkania z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Collegium oraz sposobność obejrzenia budynku z internatem.

Motywem przewodnim będzie: „Egzamin gimnazjalny w pigułce”, czyli warsztaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, historia, język angielski. Szkoła oferuje uczniom możliwość rozszerzeń aż z 11 przedmiotów.

Placówka zaprasza do Pelplina tegorocznych absolwentów gimnazjów wraz z rodzicami, a także wszystkich zainteresowanych działalnością Szkoły. Szkoła przylega do Katedry Pelplińskiej, mieści się przy Alei Cystersów 2 w Pelplinie.

Tel.: 58 / 536 49 32

www:collegiummarianum.pl

W dniach od 10 do 12 marca w Pelplińskim Collegium Marianum, po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla ustanowionych ceremoniarzy diecezji pelplińskiej. Poprzez nauki wygłoszone przez  rekolekcjonistę ks. dr. Wiesława Szucę 73 ceremoniarzy miało okazję, by przypomnieć sobie najważniejsze punkty formacji duchowej oraz liturgicznej, odbytej w poprzednich latach. Czas rekolekcji dla ceremoniarzy  to również okazja do spotkania się i wymieniany doświadczeń, a nade wszystko do modlitwy. Podczas rekolekcji ceremoniarze mieli okazję uczestniczyć w Mszy św. przy ołtarzu głównym w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył ks. dr Wojciech Niemczewski.

W dniach od 17 do 19 lutego br. odbył się w Pelplinie w Collegium Marianum kolejny – trzeci już – zjazd dla uczestników kursu na ceremoniarza. Tematyka tego spotkania poświęcona była przeżywaniu Triduum Paschalnego. Triduum to w liturgii Kościoła szczególny czas, dlatego poświęca się temu misterium dużo uwagi. Jaka jest poszczególna tematyka dni Wielkiego Tygodnia, jak należy właściwie przygotować liturgię Triduum – między innymi nad tymi zagadnieniami szczególnie się zatrzymaliśmy.

W czasie kursu zwraca się uwagę nie tylko na element intelektualny, ale również na pogłębienie relacji z Panem Bogiem. W czasie Mszy świętych i liturgii brewiarzowej zastanawialiśmy się, co zrobić, by na drodze swojego życia prawdziwie spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego.

Dnia 11 lutego 2017 roku w Gniewinie miały miejsce Rejonowe Rozgrywki w piłkę nożną ministrantów Rejonu Lęborskiego. W rozgrywkach wzięli udział niektórzy przedstawiciele dekanatów: gniewińskiego, główczyckiego, łupawskiego, lęborskiego i sierakowickiego. Wszystkim dziękujemy za udział i organizację tego dnia, który był nie tylko rywalizacją o 1 miejsce, ale również okazją do spotkania i miłego spędzenia czasu. Podziękowania składamy ks. Piotrowi Grabowskiemu – Rejonowemu Duszpasterzowi ministrantów oraz ks. Sławomirowi Chabiorowi za wielką pomoc w organizacji. Miejsca przedstawiają się następująco:

ministranci.diecezja-pelplin.pl / 2016 - 2020 / Archiwum

Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk